Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:54:07

12/02/2007 10:10:18 am
Moderna myter. KTH-forskaren Per Welander har en utmärkt blogg med detta namn. Där granskas diskussionen om klimatförändringar och nu inte minst den s k IPCC-rapporten. Mycket avslöjande. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0