Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:05:22

13/02/2007 12:07:03 pm
Ett steg framåt. Byggnadsarbetare som inte är med i facket ska inte längre kunna tvingas att betala avgift till Byggnads. Detta enligt dagens dom i Europadomstolen. Detta innebär ett ökat skydd för en grundläggande mänsklig rättighet i Sverige - friheten att inte vara med i en viss organisation. Självklart ska den som vill vara med i facket - och betala avgift och få deras assistans på någon punkt - få vara det. Men den som inte är med ska inte behöva betala. På samma sätt borde den som vill ha kollektiva avtal få det och den som inte vill få avstå - utan att utsättas för fackets trakasserier. Förhoppningsvis är det en kommande fråga.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0