Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:14:56

14/02/2007 11:33:19 am
Frihet, fred och försoning. Idag läste utrikesminister Carl Bildt upp regeringens utrikesdeklaration i riksdagen, vilket åtföljdes av debatt. Deklarationen utvecklar och preciserar det som har kunnat noteras i tidigare utspel och deklarationer. Mer fokus på fri ekonomi för fattigdomsbekämpning, stöd för EU-utvidgning, reformerat FN, en central svensk roll i EU och förändrat bistånd, än tidigare. Över huvud taget naturligtvis en mer kompetent och aktiv utrikespolitik. I den följande debatten höll den socialdemokratiske företrädaren Urban Ahlin ett anförande på tvärs mot sina företrädare - vilket betyder en stor förbättring - i bland annat synen på EU:s utvidgning och Sovjetunionen och dess arv. Världen blir bättre i det stora och även ibland i det lilla...

Läs Utrikesdeklarationen här - >

<-- Home
RSS 2.0