Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:08:33

03/12/2004 10:50:14 am
Bildt om Ukraina. I sitt senaste e-brev analyserar förre statsministern Carl Bildt situationen och utvecklingen i Ukraina. Han sätter de nuvarande händelserna i ett bredare sammanhang, såväl geografiskt som tidsmässigt. Han summerar inledningsvis vilka långtgående konsekvenser den nuvarande situationen kan få i ett av Europas största länder:
"Blir det ingen lösning under de närmaste dagarna, och motsättningarna fortsätter att skärpas, kan vi snabbt stå inför den allvarligaste och farligaste europeiska krisen sedan det jugoslaviska sönderfallsdramat inleddes i början av 1990-talet."
E-brevet - och annat intressant - kan läsas och beställas på bildt.net.

<-- Home
RSS 2.0