Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:06:10

21/02/2007 10:44:23 am
Turkiet och EU. Gårdagens föreläsning i Lund om betydelsen av att Turkiet blir medlem i EU blev bra. Ett samarrangemang mellan Timbro Syd och Lupef, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening. Rätt många åhörare och sedan turkisk mat på Kalmar Nation.

Undertecknad är ingen expert vare sig på Turkiet som land eller de pågående förhandlingarna med EU och dess olika protokoll och stötestenar. Istället tog jag upp det bredare perspektivet om framtiden för den muslimska världen, relationerna väst-islam, EU:s identitet och Europas ekonomiska framtid.

De huvudsakliga argumenten framgår av min debattartikel i ämnet i Expressen från november, kan läsas här. Och intervjun med studentradion ska man snart kunna lyssna på här.

<-- Home
RSS 2.0