Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:04:11

23/02/2007 7:03:29 pm
Självkritisk? F d finansministern Pär Nuder skriver i s-tidskriften Tiden om orsakerna till deras valförlust. Artikeln presenteras som en "självkritisk" betraktelse av Nuder. Och den är visserligen inte ett inlägg i en fortgående kampanj fylld av bortförklaringar. Tonfallet är resonerande och Nuder välformulerad. Säkert har han poänger i de nedslag i datum som görs. Men i grunden förklaras valnederlaget med tillfälligheter och otur. Inget fel i politiken. Allt det gamla ska försvaras. Bara dålig timing och missar i kommunikationen. Pär Nuder borde istället ha tagit tillfället att se den nya globala verkligheten och fundera över hur hans värderingar kan fungera i framtiden. Han borde ju inse risken med att ingen i hans parti hittills har presterat en intellektuell tanke efter valet.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0