Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:53:34

25/02/2007 2:37:52 pm
Tvärtom, Hedborg! Igår presenterades den sista rapporten av den så kallade socialförsäkringsutredningen, tillsatt av s-regeringen och ledd av f d s-ministern Anna Hedborg. Ämnet är sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna - två stora offentliga system som förklarar mycket av skattetrycket och påverkar arbetsmarknaden i hög grad.

Först "the good news". De föreslår att a-kassan ska trappas av ordentligt med tiden, som i t ex framgångsrika Danmark. Bra. Men sedan kommer det nya: den initiala nivån i a-kassan föreslås höjas, och det anses leda till högre sysselsättning. Tanken är att sjukskrivna då ska våga sig in på arbetsmarknaden och inte fortsätta vara sjukskrivna. Idag är sjukersättningen ju högre än a-kassan.

Alltså: ett bidrag som många lever av är mycket högt. Därför anstränger sig inte dessa för att komma in på arbetsmarknaden. Då bör man höja fler bidrag. De flesta torde se det orimliga i detta. Bättre i så fall att sänka den offentliga sjukersättningen också. Då kan skatten på arbete sänkas mer så att arbete lönar sig bättre. Då vill nog fler arbeta, däremot.

Läs Hedborgs DN-artikel här - >

<-- Home
RSS 2.0