Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:24:12

27/02/2007 10:32:45 am
Det här kan bli intressant. Och det inte sagt som ironi. Snart genomförs ett arrangemang som heter Socialistiskt Forum. Jag hade gärna gått dit, om det hade tillåtits av arrangörerna. Deras agitation mot den nuvarande svenska regeringen och hyllningar av Kuba och Venezuela må vara förutsägbara. Men när de ska formulera vad de själva vill, t ex under rubriken "ekonomisk demokrati", är jag ärligt nyfiken. Bortom hetsiga debatter och plakat, vad vill dagens vänster? Uppenbart är att de har lämnat planekonomin bakom sig. Likaså idén att staten ska ta över alla företag. Men vad vill de? Förhoppningsvis kommer någon att rapportera något från detta.

<-- Home
RSS 2.0