Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 03:49:10

28/02/2007 11:42:39 am
Den skapande förstörelsen. Joseph Schumpeters klassiska uttryck "kreativ förstörelse" för de ständiga förändringarna och framstegen i kapitalismen är ständigt aktuellt. Gamla företag, jobb, maskiner och sätt att producera får hela tiden ge vika för det nya och bättre som sporras fram av skickliga entreprenörer i konkurrens. Genom historien har detta lett till motstånd mot förändring och protektionism. Och det är inte alltid lätt att låta det gamla försvinna även om det nya är bättre. Nu har ekonomhistorikern Jan Jörnmark publicerat en coffee-table bok på Historiska Media med foton av sådant som tillhörde det gamla, t ex industrimiljöer. Intressanta glimtar av det förgångna.

Se valda delar av boken här - >

<-- Home
RSS 2.0