Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:43:07

28/02/2007 1:10:08 pm
Ansvarskommitténs halva slutsats. För några dagar sedan lämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande till regeringen. Namnet på denna kommitté må vara osexigt, men uppdraget var omfattande och i grunden spännande. Hela den offentliga sfärens struktur, och delvis omfattning, skulle ses över utifrån en ny verklighets krav. Tillsammans med Grundlagsutredningen sannolikt den viktigaste utredningen på många år.

Undeertecknad följde kommitténs arbete en del från början. Det fanns anledning att vara kritisk till dess ansats, som i hög grad var ett försvar av den befintliga modellen. Har t ex påpekats här. Men slutbetänkandet kom att inte alls handla om det offentligas omfång, utan bara om hur uppgifterna ska fördelas inom den offentliga ramen. Halva uppdraget slutfört, så att säga.

De ursprungliga direktiven ställde vidare frågor, såsom: "Hur klarar kommuner och landsting sina välfärdspolitiska åtaganden utifrån demografiska, samhällsekonomiska och teknologiska förändringar?". De flesta studier pekar på att svaret är "inget vidare" och att det behövs mindre offentlig sfär och mer privata initiativ för att få bättre välfärd imorgon.

Detta berör inte kommittén. Och antal landsting i all ära - den stora frågan är inte vilken del av statsmakten som gör vad utan hur mycket medborgarna själva ska få bestämma. Självklart kan inte en parlamentarisk kommitté besvara en sådan fråga slutgiltigt, där finns ideologiska skillnader. Men den kunde utan tvivel ha lagt fram fakta om den nya verkligheten, trender inför morgondagen och hur andra länder har lyckats.

<-- Home
RSS 2.0