Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:22:05

01/03/2007 2:33:01 pm
Janerik intervjuad. I veckans nummer av Dagens Media - ej på nätet ännu - intervjuas Svenskt Näringslivs vice VD Janerik Larsson. Få har större erfarenhet av politisk strategi och opinionsbildning i Sverige. Eller bättre koll på internationell debatt. Därför en intressant intevju. Kul, naturligtvis, också att han anger att han följer denna blogg...

<-- Home
RSS 2.0