Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:29:12

01/03/2007 10:13:49 pm
Bloggandet - ständigt nytt och kontroversiellt? En gång för länge sedan var bloggar något nytt i Sverige. Särskilt för personer med kontrollbehov var denna kanal för kommunikation hotfull. Underligt nog verkar detta fortfarande vara fallet, trots ökningen i antal bloggar, diskussionerna om bloggosfären och flera bloggars stora inflytande.

Reaktionerna på utrikesminister Carl Bildts blogg från representanter från traditionella dagstidningar är rent häpnadsväckande. Att ministern utnyttjar sin yttrandefrihet ses som ett hot mot den fria debatten. Tydligen ska inget få sägas i debatten som inte passerar de traditionella mediernas filter. Ett likriktat offentligt samtal snarare än pluralism. Uppfattningen är så bisarr att den inte kan tas på allvar; bakom ligger snarare de tidigare privilegierades oro för konkurrens.

<-- Home
RSS 2.0