Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:51:43

02/03/2007 2:13:32 pm
I LNB: Öka friheten på svensk arbetsmarknad. Idag har Liberala Nyhetsbyrån distribuerat en debattartikel till sina abonnenter av undertecknad, utifrån Index of Economic Freedom med ett tydligt budskap till regeringen:

"Valet, Vaxholm och Wild′n Fresh är några händelser som har fört situationen på svensk arbetsmarknad till debattens centrum. Eftersom denna fråga avgör framtidens välstånd i hög grad är det positivt. Sveriges arbetsmarknad har inte utvecklats väl i ett längre perspektiv. ...

I det längre perspektivet blir debatter om enskildheter som procentnivåer i a-kassan mer förvirrande än klargörande. Frågan är vad som i stort gör ett land till vinnare i en global ekonomi som leder till behov av snabba omställningar från gammalt till nytt.

Graden av ekonomisk frihet är ett mått som förklarar mycket. Hur stor frihet har medborgare och företag att arbeta, handla, investera och skapa? Och hur mycket av friheten beskärs av exempelvis skatter, tullar och regleringar?...

Sverige hamnar mycket lågt i kategorierna frihet från staten, grad av reglerad arbetsmarknad och skattetryck. Alla dessa faktorer påverkar arbetsmarknaden, men i kategorin "Labor Freedom" hamnar Sverige särskilt illa till. ...

Detta må vara ett brett, teoretiskt, mått, men ofriheten på svensk arbetsmarknad syns dagligen i enskilda fall: Staten tar ut hög skatt på arbete för att betala många som inte arbetar. Staten tillåter facket att trakassera småföretag och åsidosätta avtalsfriheten.

Där behövs förändring. En regering som vill skapa en bättre arbetsmarknad i Sverige bör inrikta sig på att öka friheten på arbetsmarknaden. Och det handlar inte bara om skatter och bidrag utan om frihet för enskilda och entreprenörer att bestämma själva."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0