Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:22:45

08/03/2007 10:20:17 am
Vad hade hänt om...? Den borgerliga regering som tillträdde 1991 genomförde en rad reformer, men tvingades parallellt ägna sig åt akut ekonomisk krishantering. Reformerna fick sedan mycket god verkan med tiden. Tyvärr kom de också att kopplas samman med ekonomisk kris för många medborgare. Vad hade hänt om Ingvar Carlsson hade vunnit 1991 och bildat regering igen? Socialdemokraterna hade fått göra all krishantering. De bogerliga hade kunnat vinna 1994 och fokusera mest på reformer. Och medborgarna hade sett de positiva effekterna. Med följd att fler skulle stödja ytterligare reformer efter det, istället för tio års stillestånd med Persson från 1994. Svårt att veta, men ganska troligt. Och det visar betydelsen av timing för att lyckas starta en framgångsrik reformvåg.

<-- Home
RSS 2.0