Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:02:04

09/03/2007 1:24:19 pm
Tips: folkkapitalism.nu.

"Vanliga familjer saknar en egen ekonomisk buffert samtidigt som gigantiska kollektiva förmögenheter byggts upp av stat, kommuner och i pensionssystem. En återföring av pengar ur de kollektiva förmögenheterna till svenska folket skulle öka vanliga människors handlingsfrihet och trygghet. Det skulle minska politikers och ombudskapitalisters makt. Det är inte höger eller vänster utan maktfördelning i stället för maktkoncentration."

Ur programförklaringen för folkkapitalism.nu, en sajt med fakta, argument och blog för att vanliga människor ska få tillbaka sina pengar från staten.

<-- Home
RSS 2.0