Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:41:01

13/03/2007 2:02:47 pm
Fackets nya roll? LO erbjuder förbundens medlemmar en inkomstförsäkring, tecknad vid Folksam. På det viset kan man få 80 procent av den tidigare lönen under 100 dagar, upp till ett tak på 34 000 kr i inkomst per månad. När det offentliga drar sig tillbaka kommer andra att erbjuda det som efterfrågas, i olika former. Den som vill ha hög ersättning kan få det - till exempel en gruppförsäkring via facket. På det viset kan facket få en ny roll i samhället istället för att motarbeta förändring. Samtidigt har den enskilde valfriheten att spara pengarna själv - eller välja vilken inkomstförsäkring man vill ha. Att staten drar sig tillbaka innebär inte att tryggheten försvinner utan att den enskilde själv får makten att välja vilken form den ska ha.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0