Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:15:58

14/03/2007 11:38:52 am
Explosionen i öst. I Svenskt Näringslivs just presenterade konjunkturprognos finns en analys av den ekonomiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa:

"Om vi antar att de senaste tio årens tillväxttrend håller i sig, kommer Estland att ha en högre BNP/capita, justerat för köpkraft, än Sverige redan om tio år. Givet gällande trend kommer även Lettland, Litauen och Slovenien att ha en högre BNP/capita än Sverige om tjugo år."

Och då har Sverige ändå haft betydligt högre tillväxt denna period än decennierna före. Så trots att Sverige växer bra, bleknar det jämfört med våra grannar i öst. Där närmast exploderar ekonomin. Varför då? Svenskt Näringsliv pekar på det tillväxtfrämjande institutionella klimatet:

"Särskilt viktigt i det perspektivet är de allmänt lägre, och plattare, skattenivåerna samt en mer flexibel arbetsmarknad. Vinsten av att starta och driva företag är hög, likaså är incitamenten för att arbeta, samtidigt som kostnaden för att investera och/eller anställa är låg."

Läs hela konjunkturprognosen här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0