Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:56:20

16/03/2007 11:56:48 am
Hyperlexi? Återkom för en stund sedan från en frukost som Gunnar Hökmark bjöd in till med diverse analytiker och opinionsbildare. Bra diskussion om reformer i Europa, inte minst avseende Europaparlamentets roll och möjligheterna att påverka olika EU-initiativ. Någon tog upp att "hyperlexi" är ett alltmer använt begrepp i Washington, DC, och betyder att lagstiftarna stiftar fler lagar hela tiden och allt snabbare. Så är fallet definitivt också i EU, trots att motsatsen borde gälla i takt med att antalet EU-medlemmar ökar. Detta är på många sätt en oroande utveckling för den som snarare uppskattar frihet. Och man bör minnas den gamla romerska visdomen om att ju fler lagar, desto sämre kvalitet. De blir svårare att efterleva för alla parter.

<-- Home
RSS 2.0