Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:02:45

27/03/2007 11:02:39 am
Dagens citat:

"Jag har aldrig varit med om att vi haft så dåligt med käk."

Göran Persson, i sista avsnittet av "Ordförande Persson", när han per tv tar del av den socialdemokratiska valförlusten 2006

<-- Home
RSS 2.0