Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:44:48

30/09/2004 1:44:10 pm
LO och framtiden: diskutera allt utom det mest självklara. Rader av analyser i Sverige och övriga västra Europa drar entydiga slutsatser om vår samhällsmodell. Vi har valt att finansiera välfärdstjänster och trygghetssystem via höga skatter. Tjänsterna levereras huvudsakligen av offentliga monopol. Enigheten är bred om att modellen inte fungerar, situationen blir allt mindre hållbar. Bidragsberoende, få som arbetar, köer till välfärdstjänster, låg tillväxt - rader av problem. LO inser likaså problemen och har presenterat en rapport som avses vara underlag till diskussionen om tänkbara lösningar. Men Långtidsutredningens huvudförslag, privat finansiering av välfärden, utelämnas helt. Istället nämns tio kronors höjd kommunalskatt, höjda avgifter till kommunala tjänster, ökad moms, omsorgsförsäkring och speciell generationsskatt. Hur långt ska man gå för att bibehålla just den modell som inte fungerar? Varför utelämna det mest självklara förslaget från diskussionen; att öppna för privat välfärd?

<-- Home
RSS 2.0