Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:45:41

28/03/2007 8:20:33 am
Debatter om Handelskonflikten. Viss intensitet kunde noteras i de två debatter om arbetsmarknad och lönebildning jag inledde dagen med. Först i TV4 med Stefan Fölster och Göran Johansson, sedan snabba ryck till Sveriges Radio och P1 med Erland Olausson. Förr eller senare kan man nog se TV4-sändningen här och redan nu lyssna på P1-Morgon här.

Bortsett från de organisatoriska aspekterna i frågan ser vi nu hur en centraliserad lönebildning luckras upp. En liten grupp personer i Stockholm kan inte längre sätta löner för alla i hela branscher oavsett individuell prestation. Till detta kommer förstås att olika branscher utvecklas olika starkt.

Denna utveckling mot ökad decentralisering är bra, ju längre den går desto bättre. Inte minst för de kvinnor i t ex handeln som har låga löner. Då får de chansen att själva påverka sin situation. Ett belägg för detta är en undersökning av SACO som visar att individuell lönesättning gynnar kvinnor mer än män - läs mer här och här.

<-- Home
RSS 2.0