Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:50:01

29/03/2007 2:01:24 pm
Schymans cirkel sluten, från kommunist till kapitalist. Kommunismens kärna är som bekant upplösandet av den privata äganderätten. Allt ska ägas "gemensamt", i praktiken av staten. Gudrun Schyman försökte länge föra kampen för kvinnornas rätt genom denna ideologiska rörelse. Skulle inte företagen förstatligas så politikerna kunde få in kvinnor i styrelserna, så skulle åtminstone kvotering via statligt tvång ske.

Nu har Schyman gjort motsatsen, hon spelar helt på kapitalistiska villkor. Genom aktieköp har hon blivit delägare i flera stora svenska företag. Hennes medverkan på Investors bolagsstämma refererades väl i media. Där talade hon i egenskap av ägare om hur styrelserna borde se ut.

Detta är hennes fulla rätt den egenskapen. Hennes ideologiska resa är total, och förhoppningsvis vid sin slutpunkt. Dessutom lär sannolikt denna metod ha bättre effekt för hennes mål om kvinnlig respresentation i styrelser.

<-- Home
RSS 2.0