Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:13:08

30/03/2007 10:54:46 am
Valförlu(s)tens orsaker. Igår presenterades således Socialdemokraternas eftervalsanalys. Många slutsatser, såsom misslyckandet med jobben, har förmedlats via media. Det står också att Svenskt Näringsliv och Timbro "driver idédebatten" och att detta har "spelat en stor roll när det gäller den långsiktiga opinionsbildningen i borgerlig riktning". Särskilt nämns arbetsrätten och olika kampanjer. Det är deras analys, vilket kan säga en del om vilka strategier för förändring som fungerar. I hög grad var frågan om jobben en diskussion om verklighetsbilden. En viktig orsak till att Socialdemokraterna förlorade var att många väljare hade intrycket att det på den punkten inte gick så bra för Sverige. Där hade nog fakta och analyser från aktörer utanför de borgerliga partierna betydelse.

Läs analysen här - >

<-- Home
RSS 2.0