Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:49:11

06/12/2004 1:30:35 pm
Dolda socialister i Aftonbladet. I dagens Aftonbladet levereras ett kraftfullt försvar för de offentliga monopolen inom vården på debattsidan:
"Med en privatisering av sjukhusen skulle vi ta ett stort steg på den väg där, för att citera ... Lars Engqvist, ?allemansrätten håller på att ersättas av en rikemansrätt?. ... Det måste vara en lag som förhindrar all utförsäljning av sjukhus och inte ger några kryphål. Sjukvården är inte till salu!"
Artikeln undertecknas av Björn Rönnblad, Elin Sundberg, Cecilia Verdinelli och Lars Henriksson. Dessa poserar med de neutralt klingande titlarna läkare, jur stud, redaktör och metallarbetare. De framhåller att de är medlemmar i nätverket SITS, Sjukvården Inte Till Salu. De säger sig vara "ett partipolitiskt oberoende nätverk i Göteborg". En enkel sökning på nätet visar dock att två av artikelförfattarna är medlemmar i Socialistiska Partiet och två i Attac. Så var det med oberoendet.

<-- Home
RSS 2.0