Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:57:40

03/04/2007 5:16:43 pm
Dagens skratt. Läs gärna det här. Mycket roligt. Påminner om någon jag en gång råkade se i ett debattprogram på TV som med övertygelse framhärdade i att världen styrs av CIA, Rotary och Kungahuset mot sitt fördärv.

<-- Home
RSS 2.0