Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:10:25

03/04/2007 10:36:16 pm
Värnskatten nästa! En bisarr och impopulär skatt avskaffas när fastighetsskatten försvinner i januari 2008 i sin nuvarande form. Höjningen av reavinstskatten i gengäld är sannolikt betydligt mer acceptabel för de flesta än dagens fastighetsskatt. Det är trots allt lättare att betala om man säljer med vinst än när man fortfarande bor där.

Denna reform visar att det inte alltid är skatternas omfattning som avgör utan också deras utformning - i och med att staten lär fortsätta ta in samma summa, men på ett sannolikt mer acceptabelt sätt. Detta lär för övrigt bli ännu en förändring - precis som a-kassan - som Socialdemokraterna aldrig kan lova inför nästa val att återställa.

Att reformera är vidare inte bara att göra det ekonomiskt rätta utan också att ha en strategi som skapar stöd för vidare reformer. Dagens besked om fastighetsskatten gör förhoppningsvis det. Och då bör det - som bland andra SACO-chefen Anna Ekström påpekade - vara värnskatten, denna straffskatt på utbildning och arbete, som står på tur för avskaffande.

<-- Home
RSS 2.0