Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:36:26

11/04/2007 6:33:11 am
Facket tämjer inte den fria företagsamheten. De nya ägarna till Wild′n Fresh har således tecknat kollektivavtal. Läs mer. Det kan ha en symbolisk betydelse för facklig tvångsmakt, men bara tillfällig. Fredrick Federley öppnar inom kort Den nya salladsbaren i Stockholm, som sannolikt inte kommer att teckna kollektivavtal. Ett lysande initiativ, som är en viktigare symbol. Kampen för avtalsfrihet går vidare.

<-- Home
RSS 2.0