Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:29:03

12/04/2007 9:14:51 am
I DI: Facket bromsar löneutvecklingen. Idag har undertecknad en debattartikel i Dagens Industri (ej på nätet) med anledning av avtalsrörelsen. Budskapet är att facket - i motsats till hur det ofta låter - snarare bromsar löneökningar än bidrar till dem:

"I Storbritannien, där kollektivavtal täcker en mycket liten del av arbetsmarknaden, ökade reallönerna i genomsnitt med 1,5 procent per år 1991-2000 och beräknas öka med 2,4 procent per år 2001-2008, enligt EU-kommissionen. I Frankrike, med omfattande kollektivavtal, är motsvarande tal 1,1 procent respektive 1,2 procent. I Sverige, med omfattande kollektivavtal, gick det något bättre, med 1,4 respektive 2,0 procent. Men Storbritannien ligger högst.

Vad avgör lönen om inte fackets kollektiva makt? Jo, hur produktiviteten utvecklas, hur mycket ytterligare värde en medarbetare skapar per arbetad timme varje år. Detta medger även facket i mer seriösa stunder. Då framhåller de istället att stor facklig makt leder till att en större andel av produktivitetsökningen går till löner. I så fall skulle det avspeglas i hur stor del av hela ekonomin som går till löner.

Det stämmer inte heller. I Storbritannien var löneandelen år 2006 hela 74 procent, i Frankrike var den 66,5 procent och i Sverige 69 procent, enligt EU-kommissionen. Med detta inte sagt att en hög löneandel är viktigt, bara att mer makt åt facket inte garanterar en hög andel. ...

Produktiviteten utvecklas bäst i företag på fria marknader där konkurrensen är tuff. Inte minst drog McKinsey slutsatsen i sin Sverigestudie att den goda tillväxten de senaste tio åren i hög grad var en följd av avregleringarna under 1990-talets början. Fackets motstånd mot avregleringar, och i många länder även mot handel, bromsar produktiviteten och därmed lönerna.

Facket påstår vidare att deras kollektiva makt är särskilt viktig för kvinnors löner. Det finns dock studier av löneutvecklingen för dem som förhandlar individuellt. (SACO) Slutsatsen är att deras löner utvecklas bättre än männens i alla yrken. Fackets försvar av höga skatter och bidrag gör det mindre lönsamt att arbeta och nettoinkomsterna sjunker. Slutligen förstör facket för småföretag som Wild′n Fresh, som annars kunde ha bidragit till fler jobb och ökade inkomster.

Tiden borde vara förbi då ett par äldre män - på båda sidor - sitter i ett rum i Stockholm och bestämmer över allas löner flera år framåt. Facket kan göra annat av verklig nytta, till exempel rådgivning och att erbjuda privata gruppförsäkringar inom välfärd. Ju snarare facket söker en ny roll, desto bättre ? inte minst för lönerna."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0