Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:51:21

16/04/2007 1:46:59 pm
Rätt väg. Finansminister Anders Borg har således presenterat den s k vårbudgeten, vars huvudsakliga innehåll har varit känt en längre tid. Den innehåller reformer i fyra paket, för företagande, jobb, integration och ungas möjligheter. Troligen innehåller denna vårbudget fler reformer än de senaste tio sammantaget. Och det är reformer som flertalet analyser har pekat på i bred enighet som viktiga. Slopad förmögenhetsskatt och lägre skatt på arbete förtjänar särskilt att nämnas. Flera prognoser, om stark ökning av sysselsättningen och sjuunkande skattetryck till 47,7 procent redan i år, är intressanta. En del av innehållet tycks ha varit kontroversiellt inom regeringen på förhand, men nu blir det av. Budgeten är en intressant relief till mitt anförande senare idag på Cato Institute, om huruvida USA bör bli mer som Skandinavien. USA må ha ett avsevärt bättre utgångsläge, men Sverige - som skandinaviskt exempel - går just nu snabbare i rätt riktning.

Läs mer om vårbudgeten - >

<-- Home
RSS 2.0