Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:29:42

06/12/2004 4:18:30 pm
Riv för att få luft och ljus. Allians för maktskifte presenterade idag kl. 1600 sin nya webbplats. Jag fick förtroendet och nöjet att skriva den första kolumnen, som fokuserar på varför maktskifte är ett självändamål i ett fritt samhälle.
Läs kolumnen - >

<-- Home
RSS 2.0