Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:17:26

26/04/2007 4:48:57 pm
En annan salladsbar. Bor du i Stockholm? Jobbar du i Stockholm? Kan du alls ta dig till Stockholm? I så fall är lunchstället numera givet: En annan salladsbar, på Birger Jarlsgatan 22. Fredrick Federley och Dominika Peczynski öppnar portarna imorgon, efter kvällens invigning.

Jag har ingen aning om kvaliteten hos deras produkter ännu - den är säkert hög - men jag går dit i mycket för kampen för avtalsfrihet på arbetsmarknaden. Den som oroas över ökad avtalsfrihet och mindre kollektiv makt på arbetsmarknaden bör läsa detta.

<-- Home
RSS 2.0