Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:31:33

27/04/2007 11:05:12 pm
Salladsmingel. Invigningen av En annan salladsbar var mycket trevlig. Affärstidningen realtid.se tog mingelbilder, se här. Nedan undertecknad och Erik Zsiga, glada för detta steg framåt för avtalsfriheten.

<-- Home
RSS 2.0