Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 01:46:48

30/04/2007 6:45:06 am
Norge - reformstaten? Undertecknad är värd för ett lunchseminarium den 15 maj med Norges förre finansminister Per-Kristian Foss. Före detta näringsminister Björn Rosengren (s) refererade i ett ökänt uttalande till Norge som "den sista Sovjetstaten". Uttryckets exakta innebörd är oklar, men i en tid då många länder har liberaliserat - inte minst nordiska grannar som Island och Danmark - har få stora reformnyheter kommit från Norge.

Har Norge envist avstått från förändring? Vilka är i så fall förklaringarna till fortsatta ekonomiska framgångar för Norge? Eller har Norge i själva verket reformerat, men att det norska exemplet är mindre internationellt känt? Hur kan utvecklingen förväntas vara kommande år?Läs mer på timbro.se - >

<-- Home
RSS 2.0