Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 23:42:15

30/04/2007 6:53:35 am
Bidragsrörelsen. S-ordföranden Mona Sahlin och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin lovar i en debattartikel idag i DN återställd a-kassa om det blir regeringsskifte vid nästa val. Troligen försöker de locka fler att deltaga i morgondagens demonstrationer.

Detta är deras "gemensamma besked", påpekar de. Innebär det alltså att LO avser ställa upp i valet som politiskt parti? Eller bara att Wanja Lundby Wedin kandiderar till den lagstiftande församlingen? Nej, antagligen bara att ett korrupt maktförhållande mellan parti och fack består även med Sahlin.

Med detta lovar de alltså att höja bidrag till dem som inte arbetar. Och för att finansiera detta rimligen att skatterna ska höjas igen för alla. Det kommer då att löna sig mindre att arbeta. Är detta vad den s k arbetarrörelsen kan presetera inför första maj?

Artikeln är full av dumheter och fördomar. T ex sedvaligt svepande kritik mot USA, där låginkomsttagare påstås tvingas ha två arbeten. Fölrvisso finns jobb i USA med låga löner, medan samma grupper här är förtidspensionerade på än lägre nivåer. Men framför allt är det huvudsakligen hölginkomsttagare i USA som har flera arbeten, för att de gillar det de gör så mycket.

Vidare påstår de att regeringens politik bygger på "fördomen" att arbetslösa är lata. De får själva antas tro att lönsamheten för arbete inte påverkar viljan att arbeta - eller annorlunda uttryckt att människor inte påverkas av ekonomiska incitament. Varför då inte ha en offentlig a-kassa på 100 procent? Eller 110? Óch samtidigt höja inkomstskatten med 10 eller 20 procent?

Slutligen kritiserar de skattsänkningarna som har genomförts. Detta med argumentet att miljarderna annars hade kunnat användas för att "förbättra välfärden, öka rättvisan eller göra något åt miljöproblemen". Ja, eller rädda världen, lockas man tillägga. När människor själva får behålla sina pengar använde de enligt Sahlin och Lundby-Wedin alltså bara dem till något onödigt. Blott stat och politik kan göra nytta. Så varför då inte höja skatterna dramatiskt?

Detta är samma platta, populistiska, okonstruktiva och föråldrade plakatpolitik vi lär se mer av imorgon.

<-- Home
RSS 2.0