Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:30:57

07/12/2004 5:17:09 pm
Till Timbro! Från och med årsskiftet kommer jag att arbeta på Timbro, näringslivets tankesmedja. Där ska jag ingå i den grupp av kvalificerade idéproducenter som Timbros tillträdande chef Cecilia Stegö Chilò ser som kärnan i verksamheten. Jag ser verkligen fram emot denna nya roll och de nya uppgifterna. Mina år på Svenskt Näringsliv har varit mycket lärorika, intressanta och intensiva. Och jag vill hålla kontakten med alla de goda vänner och kollegor jag har fått under denna tid. Men min nya roll på Europas mest spännande tankesmedja är ett naturligt steg vidare som är mycket roligt. Det blir fortsatt och intensifierad kamp för ett fritt samhälle och en fri ekonomi!


Läs Timbros pressmeddelande - >

<-- Home
RSS 2.0