Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:03:27

02/05/2007 9:42:12 am
Debatt i TV4 om arbetarrörelsen. Det blev en ganska bra debatt i TV4 igår om arbetarrörelsens situation och framtid. Som vanligt handlar svaren från den yttersta vänstern om vad "högern" möjligen kan ha för "intressen" bakom ståndpunkter och argument. Och som vanligt är dessa påståenden lika felaktiga som fördomsfulla. Men att de lägger sin tid på sådant innebär ju att man själv får tala mer om sakfrågor - som arbete eller bidrag, hög eller låg skatt för vanligt folk, fri eller reglerad arbetsmarknad, med mera. Så tack för det!

Se debatten här (under "Se inslag från programmet") - >

<-- Home
RSS 2.0