Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 23:40:19

08/05/2007 11:30:52 pm
HSB hos JKL. Att förre statsministern Göran Persson nu blir senior advisor på JKL är komiskt. Han har ju inte bara kritiserat politiker med kontakter i näringslivet utan konsulter i allmänhet. Nyttan för JKL är uppenbar; Perssons namn kan säkert locka kunder och de är bara att gratulera. Perssons syfte är tydligt: att tjäna mer pengar. Så gör han som flera näringslivskritiska tidigare s-ministrar och börjar arbeta för näringslivet. Till slut är de socialistiska fraserna till leda upprepade bara luft, använda för att vinna val. Vad säger detta om moralen hos en person och dennes långa arv i politiken? I kategorin ironi var Carl Bildts kommentar "det är väl bra att grabben får ett jobb" träffande.

<-- Home
RSS 2.0