Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 03:23:21

09/05/2007 11:23:04 pm
Okunskap om kommunismen. Idag presenterades resultaten av en undersökning av Demoskop, genomförd på uppdrag av föreninge för Upplysning om kommunismen. I en artikel på DN-Debatt redovisas centrala siffror, såsom att 90 procent av dagens unga inte känner till Sovjetunionens dödsläger Gulag. Det är knappast en kontroversiell tanke att denna okunskap ligger bakom att kommunismen bland många unga inte ses som lika förkastlig som den andra huvudsakliga totalitära 1900-talsläran nazism.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0