Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:40:16

08/12/2004 8:56:03 am
Rätt bild. Sedan Timbro igår eftermiddag tillkännagav att jag har rekryterats för nya, spännande, uppgifter har flertalet medier givit en korrekt bild. I Dagens Media, Resumé och Dagens Industri skrivs nu således främst att jag frivilligt och med stor entusiasm ska ta mig an det nya uppdraget. I Dagens Nyheter idag beskrivs det hela dock åter som att jag behövde göra ett val mellan Svenskt Näringsliv och denna blog. Så är det inte. För det första är det nya uppdraget resultatet av en längre diskussion som först nu slutfördes, och vars resultat alla är mycket nöjda med. För det andra är min blog en bisak i sammanhanget och jag har inte vare sig här eller på annan plats uttryckt något som står i strid med Svenskt Näringslivs uppfattningar. Att däremot gå längre i olika analyser och förslag - men i samma riktning - är en helt annan sak. Det faktum att jag bland annat har använt denna blog för att göra så har rönt tydlig uppskattning bland många företagare.

<-- Home
RSS 2.0