Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:41:53

13/05/2007 10:39:29 am
Sökes: Fler grannar. Det kan naturligtvis finnas ett stort antal skäl att gratulera Serbien till segern i schlagerfestivalen. Allt från att de nu är med i Europa till att arrangemanget nästa år lär ha betydelse för deras öppenhet och självkänsla. Det är också roligt att deltagarna reflekterar ett nytt och bättre Europa.

Men. Det är alldeles uppenbart att röstandet inte har med musik att göra. Alla - även i Norden - röstar på sina grannar, i stort sett oavsett vad de framför musikaliskt. Ju fler grannar man har, desto bättre går det. I Serbiens fall är detta möjligen också ett gott tecken, eftersom dessa grannar krigade för inte så länge sedan.

Men i sportsammanhang brukar ofta framhållas att politik inte ska blandas in. Ska politik och liknande aspekter då vara centrala i en schlagerfestival? Jag tror att tävlingen förlorar sin legitimitet om musikens betydelse är minimal. Frågan är om ett röstsystem där geografins betydelse minskar kan utvecklas.

Själv ansåg jag för övrigt att Rysslands bidrag var en höjdare.

<-- Home
RSS 2.0