Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:55:51

14/05/2007 4:05:28 pm
Scocco om Sverige och krisen. Alla vet hur f d statsminister Göran Perssons favoritrefräng löd: De borgerliga 1991-94 skapade en kris som vi/jag fick reda upp. Så motiverade han sitt maktinnehav, istället för att tala om vad han själv ville.

Att detta är en enda stor lögn har jag tagit upp förut, bland annat i Expressen. Och historien är viktig. En felaktig historieskrivning leder till fel rekommendationer om framtiden. Vilket förvisso var precis vad Persson ville.

Nu har Socialdemokraternas tidigare chefekonom, numera chef för ITPS, Sandro Scocco, påpekat samma sak. I en ny och intressant rapport mäter han Sveriges konkurrenskraft på ett delvis nytt sätt. Som synes nedan inleds Sveriges ekonomiska nedgång långt före 1991. Och uppgången börjar före 1994...Läs hela rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0