Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 04:34:15

15/05/2007 2:32:24 pm
Reformstaten? Idag talade således Norges förre finansminister Per-Kristian Foss (Höyre) på Timbro. Ett 50-tal personer närvarade. Undertecknad inledde med ett globalt, europeiskt och nordiskt perspektiv på liberaliseringar som har lett till tillväxt och välstånd. Ett antal länder har diskuterats relativt flitigt, dock inte Norge. Men, som framgick av Foss anförande, Norge har också reformerat.

Han inledde med att ge bakgrunden till Norges ekonomisk-politiska situation; den snabba rikedomen och oljefonden. Alltid svårt för ett land att motstå att använda allt på en gång, men Norge har hittills avstått. Vidare berättade han om sänkta marginalskatter, avreglerad finansmarknad, pensionsreform med friare pensionsålder, med mera. Lärorikt!

Han underströk också att Norge hade vunnit på globaliseringen tack vare öppenhet, bejakande av förändring och en flexibel arbetsmarknad. Vidare påpekade han att den nuvarande vänsterregeringen inte har rullat tillbaka hans regerings reformer annat än i marginell utsträckning. Det bekräftar tesen att dagens regeringar - oavsett socialistiska vallöften - inte frivilligt väljer att försämra landets framtida möjligheter.Ta del av Foss PPT-bilder här - >

<-- Home
RSS 2.0