Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:58:32

08/12/2004 9:17:31 am
Svensk regeringskris nära? Gudrun Schymans avhopp igår från det sönderfallande Vänsterpartiet kan skapa en akut regeringskris. Den nuvarande konstellationen s, v och mp har med mycket möda och stort besvär försökt regera landet. Förhandlingar, med kraftiga gräl inför öppen ridå, har präglat regerandet istället för en mer korrekt koalition. S behöver stöd av både v och mp för att nå majoritet. Utan ett av dessa partier får de borgerliga majoritet. Det betyder att Schymans avhopp kan få stor betydelse, särskilt som det första tecknet på det nuvarande regeringsunderlagets sönderfall. Kanske fler ansluter sig till Schyman? Ska regeringen förhandla om nästa statsbudget med v och mp eller v och Gudrun Schyman? Ska en enda person, vars senaste utspel har handlat om mansskatt och gratis (alltså betalda via skatten) tamponger styra landets ekonomi? Så kan man inte ha det. Även för dem, som anser att Makten är allt, måste det vara droppen. Kontrasten mot den borgerliga Alliansens goda samordning och positiva stämning är slående.

<-- Home
RSS 2.0