Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 06:00:54

22/05/2007 8:55:08 am
Fler privata sjukvårdsförsäkringar - utmärkt. Igår hade SVT:s Aktuellt ett längre reportage om att antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökar. Detta åtföljdes av en debatt mellan Ylva Johansson (s) och Göran Hägglund (kd).

I reportaget påstods att antalet försäkrade nu är en kvarts miljon. Jag påpekade för cirka tre år sedan i "Sagan om välfärdens återkomst" att antalet redan då var över 200 000. Med all sannolikhet är Aktuellts siffra tilltagen i underkant.

Man kan förvisso beklaga att allt fler anser sig tvingade att betala två gånger. Först en gång till det offentliga som inte fungerar, sedan en gång till, privat. Men i grunden är utvecklingen både naturlig och positiv.

Offentliga monopol - som sjukvården i hög grad ännu är - har alltid svårt att möta efterfrågan. Då uppstår köer. Vi har valt en typ av organisation för något så viktigt som sjukvård som vi vet inte fungerar.

Ingen står idag i kö för att få en ny mobiltelefon. Men vi accepterar att stå i kö för vård. Detta är i grunden mycket märkligt och hur detta kan försvaras av t ex Ylva Johansson är obegripligt.

Utöver de grundläggande problemen med monopol ökar efterfrågan på sjukvård, både för att fler blir äldre och för att vi vill ha bättre vård i takt med ökad inkomst. Detta kan offentliga monopol än mindre tillgodose och gapet mellan utbud och efterfrågan ökar.

Då är det naturligt att människor väljer en annan väg, i form av privata alternativ. Att dessa växer fram ökar valfriheten, kortar köerna och skapar välbehövlig konkurrens inom sjukvården.

Tal om att detta bara är för de rika är huvudsakligen strunt. Men så länge man måste betala två gånger finns ett korn av sanning. Ska privat sjukvård bli tillgänglig för alla bör man få dra av kostnaden för privata försäkringar på skatten. Då får alla råd.

Läs mer och se reportaget här - >

<-- Home
RSS 2.0