Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:13:23

23/05/2007 2:07:57 pm
Den borgerliga regeringens fransmän. Idag gör riksdagsledamoten Tobias Krantz (fp) ett utspel på DN Debatt som skulle kunna betecknas "Ullenhag II". På grund av låga opinionssiffror och behov av att flytta fokus från inre problem skjuter Folkpartiet mot Alliansen och vill rulla tillbaka reformer.

Nu vill Folkpartiet lämna överenskommelsen i Bankeryd och höja taken i sjukförsäkringen. Förvisso underligt att just den överenskommelse som beskrevs som en framgång för just Folkpartiet ska frångås. Hur många andra överenskommelser inom Alliansen ska nu omförhandlas?

I sak är detta varken liberalt eller vettigt rent objektivt. Att höja offentliga ersättningar till höginkomsttagare kan inte vara en prioriterad offentlig uppgift. Att tvinga alla till höga skatter och höga ersättningar och bidrag ökar inte friheten. I en värld där behovet av sänkt skatt på arbete blir allt viktigare bör snarare ersättningarna sänkas ytterligare.

De som har höga inkomster kan själva välja privata komplement till de låga offentliga nivåerna. Att premierna skulle skilja sig åt kraftigt är i hög grad en myt. Även privata försäkringar kan komma att omfatta grupper, som utjämnar risker.

Dumt och destruktivt, helt enkelt. Att inte längre vara medlem i Folkpartiet var ett av mina bättre beslut hittills i år.

<-- Home
RSS 2.0