Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 25/07/2024, 02:46:57

24/05/2007 11:09:45 am
Debatt i det socialdemokratiska partihögkvarteret. Igår deltog jag som talare och debattör i regi av Friedrich Eberet Stiftung på Sveavägen 68. Ämnet var reformer och lärdomar från Europa, Norden och Sverige. Åhörare var huvudsakligen socialdemokrater från olika delar av Europa, främst Tyskland.

En delvis surrealistisk upplevlese, men trevligt och intressant. En kanske inte helt frälst publik, men många gav positiv feed-back efteråt. Aftonbladets Jesper Bengtsson kritiserade mina många siffror, dock utan att ge belägg för att någon av dem skulle vara felaktig.

Den "opolitiska" Maud Schori från Stockholms Universitet förklarade att den enda sociala utmaningen för Europa var att minska inkomstskillnaderna. Högst normativt, naturligtvis, men också komplicerat. Mer utjämning kan bromsa tillväxten och därmed försämra för dem med lägst inkomster.

Alltid bra att möta andras perspektiv och utbyta argument.

<-- Home
RSS 2.0