Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:22:26

08/12/2004 11:31:34 am
"Sagan om välfärden tål att berättas flera gånger". Min bok recenseras av Per Dahl i Barometerns huvudledare idag:
"Författaren beskriver pedagogiskt på sina knappa 200 sidor hur människor faktiskt får det bättre med mindre politik och mer välstånd, valfrihet och frihet. Men först måste vi lyfta från folkhemmet, likt en fjäril som knegar sig ur puppans stelnade skal.
...han påminner oss åter om att de förändringar som krävs om vi vill förnya vår välfärd inte är mindre detaljjusteringar och den nymålning av högskattehuset. Det behövs mycket vidare reformer och tydligare avsteg från 30 års högskattepolitik. De avstegen kommer att göras. Frågan är bara om det sker genom politisk diskussion och medvetna beslut, eller om de bara uppstår som en följd av ickebeslut.
Här gör Munkhammar sin insats: han ger unga och nya i politiken en chans att se de verkliga alternativen, bortom röstfiskets retorik."
Läs hela recensionen - >

<-- Home
RSS 2.0