Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:18:54

29/05/2007 7:29:18 am
SAS. Idag har således strejken på SAS upphört, ett ämne jag debatterade på Nyhetsmorgon på TV4 med Rebecca Bohlin, chefredaktör på Arbetaren. SAS har förlorat cirka 100 miljoner kronor hittills - den framtida skadan på varumärket är okänd.

Kabinpersonalens medianlön är över 30 000 kr och veckoarbetstiden cirka 28 timmar, enligt fackets egna uppgifter. Långa flygpass varvas med flera dygns paus på olika resmål. Är dessa villkor så usla att en strejk som kan föra SAS till konkurs var nödvändig?

Rebecca Bohlins minst välgrundade påstående kom på slutet och jag fick inte möjlighet att kommentera det. Hon påstod att detta var en del i en viktig strukturomvandling, utan vilken vi ännu hade "spänt hästen för plogen". Men det är ju konkurrens som driver omvandling, inte orimliga fackliga krav som gör det svårare att klara konkurrensen.

Härom dagen uppmärksammades en facklig demonstration utanför Näringslivets Hus, där förhandlingarna pågick. Stödet för facket framstod som stort. I demonstrationen deltog 35 personer. Det totala antalet i SAS kabinpersonal är 1178. Rätt många i personalen förefaller anse att fackets strid med SAS inte var berättigad.

I grunden visar detta en arbetsmarknad med problem, där fackets makt är orimlig. Slutligen är spelreglerna på arbetsmarknaden en politisk fråga. Ska det fortsätta så här eller ska liberaliseringar ske, som främjar sysselsättning och företagande?

<-- Home
RSS 2.0