Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:03:36

01/10/2004 1:42:47 pm
Regeringen förvaltar - medborgarna vill ha förändring. Hela 75 procent av medborgarna anser att regering och riksdag inte gör tillräckligt för att förbättra företagsklimatet. 64 procent av medborgarna anser att politiken generellt bör inriktas mot att skapa tillväxt. 26 procent anser att den istället bör fokusera omfördelning. Detta enligt en opinionsmätning genomförd av Sifo i början av september, beställd av Svenskt Näringsliv. Idag skickar LNB ut en kort debattartikel till ett 30-tal landsortstidningar om detta, av undertecknad. Siffrorna är särskilt intressanta mot bakgrund av att regeringsförklaringen och budgetpropositionen mest inriktades mot fördelning och saknade viktiga förbättringar för företagande.
Läs artikeln ->

<-- Home
RSS 2.0