Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 19/07/2024, 22:40:35

03/06/2007 6:17:42 pm
Tre personer att lära av. I senaste numret av The Economist skriver Tony Blair intressant om lärdomar av sina tio år som premiärminister. Lärorikt.

På måndag, för 150 år sedan, höll Johan August Gripenstedt ett avgörande tal i ståndsriksdagen. Det markerade början på den intensiva period av liberaliseringar - näringsfrihet, frihandel, fritt bankväsende - som inledde Sveriges väg mot välstånd. Läs mer. Också lärorikt.

Och så har s-ledaren Mona Sahlin anslutit sig till sina företrädares förslag att lagstifta om rätt till heltid. Ett kraftfullt slag för färre jobb, naturligtvis, särskilt i en tid då mer flexibilitet behövs. Också lärorikt, men i kontrast till de två förtsnämndas ledarskap och insikter något att bara undvika.

<-- Home
RSS 2.0